Υπογράψτε την αίτηση για να ζητήσετε από την ΕΕ να τερματίσει τη σεξουαλική βία κατά των παιδιών στο διαδίκτυο.

Το υλικό κακοποίησης παιδιών κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με ανησυχητικό ρυθμό. Το 2021 έγιναν 29 εκατομμύρια καταγγελίες παγκοσμίως για ύποπτη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να αλλάξει.

Απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια παγκόσμια ηγετική στάση και να ψηφίσει υπέρ της τρέχουσας πρότασης της ΕΕ για την καλύτερη πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά και να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τα θύματα.

Η παρούσα αίτηση συντάχθηκε από την πρωτοβουλία Justice Initiative και υποστηρίζεται από την εκστρατεία Child Safety On.